5+1 Zázračných prísad interaktívneho školenia

5+1 Zázračných prísad interaktívneho školenia

Potrebujete spraviť workshop pre vašich kolegov či zákazníkov a prezentovanie nie je vaša špecialita? A teraz si predstavte situáciu, kedy položíte do publika otázku a nikto sa neozve. Ako podať obsah tak, aby to vaši poslucháči zobrali, dávali pozor a ešte k tomu to vedeli využiť aj v praxi?

Prinášame dobré správy, vytvorenie workshopu či interaktívnej prednášky, ktorá účastníkov zaujme vám už nemusí pridávať ďalšie vrásky na čele. Môže sa z toho stať zábavná a energizujúca skúsenosť pre vás aj vašich účastníkov.

Zázračných 5+1 ingrediencií interaktívneho workshopu vám pomôže transformovať akýkoľvek tréning, workshop či prezentáciu na udalosť, z ktorej vaši účastníci nebudú chcieť odísť. Pripravení? Tak poďme na to!

#1 Vytvárajte dobrú atmosféru

Možno si poviete, že hovoríme o interaktívnom workshope a zrazu atmosféra?

Preneste sa teraz do svojich školských čias a predstavte si vášho prísneho a často nervózneho učiteľa na základnej škole, ktorý len čo vošiel do triedy, všetci stíchli. Poviete si, možno to bol rešpekt? Teraz sa preneste v predstavách ďalej, ako veľmi ste sa chceli zapájať na danej hodine a koľko ste si z nej zapamätali? Stavím sa, že pre obe otázky by bola odpoveď vôbec a nič.

Preto základom každého tréningu, kde chceme, aby sa účastníci zapájali a s pozornosťou prechádzali s nami našu tému, je uvoľnená a príjemná atmosféra. Tá nás priamo vyzýva k zapájaniu sa, pretože cítime, že náš názor bude prijatý a je o neho záujem.

Príjemná atmosféra zabezpečí, že ľudia sa s vami na kurze cítia bezpečne

Ako takú atmosféru docieliť?

Začína to už pred oficiálnym začiatkom. Raz som počula krásny príklad, ktorý to dobre vystihuje. Je to ako keď k vám príde návšteva o 10 minút skôr ako bolo dohodnuté. Tiež im nezakričíte z kuchyne, že vitajte a nenecháte ich čakať na začiatok večera bez toho, aby ste sa im venovali. Takto to funguje aj na tréningu, keď prídu účastníci, najlepšie je už mať všetko nachystané a počas toho, ako prichádzajú s nimi nadväzovať kontakt. Keď potom začne oficiálny začiatok školenia, úvodné oťukávanie máte za sebou a môžete stavať na príjemnom začiatku.

Druhým spôsobom, ako takúto atmosféru navodiť je podporovať účastníkov k tomu, aby povedali, ako to vidia oni. A keď sa niekto zapojí a povie svoj názor, oceniť to.

Vytváraním príjemnej atmosféry zabezpečíte, že ľudia sa s vami na kurze cítia bezpečne, chcú sa vyjadrovať a keďže ste s nimi nadviazali vzťah už na začiatku aj v prípade malých chýb či nedokonalých prezentačných zručností vám ich ľahšie odpustia.

#2 Stavajte na vedomostiach a skúsenostiach účastníkov

Výskumy mozgu ukazujú, že keď napojíme nové informácie s tými, čo už vieme (máme v dlhodobej pamäti), náš mozog si to oveľa ľahšie zapamätá a je na to vnímavejší. To sú dôvody, pre ktoré chceme na školeniach aktívne zapájať názory a skúsenosti našich účastníkov.

Vieme to spraviť napríklad jednoduchými otázkami, ako “Čo vám to pripomína?”, “Poznáte to?”, “Aké sú vaše skúsenosti?”. Ďalší spôsob, ako vieme stavať na vedomostiach účastníkov je, že prirovnáme myšlienku z danej témy k niečomu, čo je síce mimo témy, ale ľudia to poznajú. Využívame na to napríklad prirovnania. Predstavte si, že vám lektor vysvetľuje ako funguje elektrina a povie “elektrický odpor je ako státie na hadici, ktoré ovplyvňuje tok vody.“ Vďaka tejto analógii si viete hneď s ľahkosťou predstaviť, čo asi elektrický odpor robí a ako funguje.

Týmito dvoma jednoduchými spôsobmi, nie len pomáhame účastníkom lepšie si pamätať, čo ich učíme ale vďaka tomu ostávajú motivovaný byť aktívnymi členmi nášho školenia.

Pridajte sa do našej Facebook komunity Ako viesť kurzy, školenia a workshopy. Každý týždeň tam nájdete nové tipy, ako pracovať so skupinou a robiť úspešné školenia. 

#3 Zapájajte rôzne zmysly

Čo by ste si viac pamätali, keď vám poviem, že “efektívna komunikácia nastáva, keď správa prejde od vysielača k prijímačovi bez toho, aby jej pôvod bol narušený” alebo keď vám nakreslím model na tabuľu, či flipchart a k tomu vám poviem nejaký príklad? Pravdepodobne by ste hlasovali pre druhú možnosť. Niektoré štúdie hovoria, že 65% populácie sú ľudia s primárne vizuálnym vnímaním.

Zapojiť vizuálnu stránku našich účastníkov vieme aj tak, že na flipchart so zoznamom tipov, alebo techník pridáme ku každej jednoduchý obrázok. Ak sa nevyžívame v kreslení obrázkov a schém, tak nám vie pomôcť prezentácia, kde sú obrázky alebo využitie videa.

Zvyčajne na tréningu pracujeme ešte s auditívnou stránkou a kinestetickou (dotyk, pohyb). Auditívne ucho vieme podporiť tým, že rozprávame pútavo a hovoríme veľa príkladov. Tiež aj tak, že počas kreatívnej časti pustíme hudbu.

Kinestetickú stránku zaangažujeme, keď pracujeme s priestorom. Predajný cyklus vieme vysvetliť schémou na tabuli alebo vieme na jednotlivé časti procesu využiť konkrétne miesta v miestnosti, kam sa s účastníkmi premiestňujeme a potom na nich vysvetľujeme o čom táto časť je.

Využívanie zmyslov na školeniach pomáha účastníkom ľahšie chápať a pamätať si nové poznatky a princípy. Udržiava to pozornosť našich poslucháčov a robí tréning interaktívnejší.

#4 Nech si skúšajú to, čo sa práve naučili

Dajte účastníkom šancu, aby si nové poznatky mohli priamo vyskúšať. Nie je nič horšie, ako školenia plné odprezentovaných nových informácií, s ktorými účastníci na školení nič nerobia. Výskumy ukazujú, že z 10 minútovej prezentácie si ľudia po jednom týždni pamätajú 10%. Školenie pritom trvá zvyčajne od 4 hodín do 2 dní. Viete si predstaviť, koľko percent informácii by si ľudia pamätali o týždeň po takom návale informácií. Odhadujem tak 3 percentá.

Dajte im šancu, vyskúšať si, čo ste im práve povedali. Robíte uvítacie školenie pre nových zamestnancov a hovoríte o spôsobe, ako riešiť prípad, keď majú konflikt s manažérom? Dajte im prípadovú štúdiu, kde je popísaná konkrétna situácia a je na nich, čo navrhnú ako riešenie. Nechajte ich o tom diskutovať. Dôležitá je aktívna práca s novými informáciami, kde zároveň prichádzame na nové súvislosti.

 

Dajte účastníkom šancu, aby si nové poznatky mohli priamo vyskúšať.

#5 Zaktivizujte publikum, meňte spôsoby práce

Počas workshopu meňte spôsob, akým účastníci pracujú. Tak udržiavate dynamiku školenia a vaši účastníci nebudú zaspávať. Chvíľu prezentujte, potom dajte účastníkom vyskúšať si, čo ste povedali. Dajte im zaujímavú otázku a vytvorte diskusné skupiny. Potom názory zdieľajte a pridávajte svoj pohľad. Toto všetko sú možné spôsoby, ako viete účastníkov zapojiť do procesu a pomôcť im lepšie absorbovať tému. Navyše, nebudú mať čas pozerať sa na mobil a čakať, kedy školenie končí.

Všetky tieto tipy vám pomôžu, aby vaše školenie na akúkoľvek tému bolo interaktívne. Bez jednej prísady to však nebude mať tú správnu šťavu. A tou je zanietenie pre danú tému. Keď účastníci vnímajú, že lektor je nadšený preto, čo školí, je to, ako by ste sa pozerali na malé dieťa, čo sa smeje. Neviete si pomôcť, ale chcete sa smiať tiež, prinajmenšom sa usmievate. Takto to je aj s nadšením, ako lektor ho viete preniesť na svojich účastníkov a spraviť tak zo školenia výnimočnú udalosť.

Želám vám, nech vaše semináre, workshopy, či tréningy nechávajú zapamätateľnú stopu u vašich účastníkov a nech vám prinášajú radosť.

Ste v školeniach nový, alebo ich robíte ich len z času na čas a chcete sa pred vaším školením poradiť a či nabrať inšpiráciu? Rada vám pomôžem na osobnej konzultácii.

Zoznam použitých zdrojov:

Steve Flanagan [online]. Dostupné na: http://blog.langevin.com/10-ways-to-help-learners-get-the-most-out-of-training

Miklovič, I: Lektorské zručnosti – Sprievodca pre začínajúcich lektorov. Bratislava, GtoG, 2013

Pridajte sa do našej Facebook komunity Ako viesť kurzy, školenia a workshopy. Každý týždeň tam nájdete nové tipy, ako pracovať so skupinou a robiť úspešné školenia. 

0