Osobnostná Diagnostika

Zistite, čo vašich zamestnancov motivuje a aké sú ich silné stránky vo vedení ľudí,
tíme a komunikácii.

Facet 5 Diagnostika

Pre začínajúcich manažérov

Máte začínajúceho manažéra a chcete, aby sa rýchlejšie etablovali v novej roli? Umožnite mu spoznať svoje silné stránky vo vedení ľudí a komunikácii, tak aby autenticky viedol svojich ľudí k výsledkom a spokojnosti. Objednajte si Facet 5 diagnostiku aj s interpretáciou.

Pre budovanie kultúry otvorenej a efektívnej komunikácie

Kultúra otvorenej komunikácie je založená na dôvere a rešpekte. Tie podporujeme v organizácii vtedy, keď začneme vnímať a prijímať rozdiely v našich osobnostiach a stavať na nich. Facet 5 vám pomôže tieto rozdiely pomenovať a ukáže jednotlivcom i manažérom, kde sa vedia dopĺňať a ako dávať druhej strane efektívnu a prispôsobenú spätnú väzbu.

people

Pre efektívne fungovanie zamestnancov a tímov

Naša osobnosť určuje to, kde máme prirodzene silné stránky (v komunikácii, vedení ľudí i tímovej práci) a ovplyvňuje náš preferovaný štýl a motivátory práce. Keď tieto faktory spoznáme, dokážeme efektívnejšie a spokojnejšie fungovať v našej práci. Dovoľte Facet 5, aby vám tieto charakteristiky ukázal.

Prijímanie nových zamestnancov

Máte vo výberovom konaní viacero kandidátov a neviete sa rozhodnúť? Facet 5 vám pomôže zmerať osobnosť kandidáta a pomenovať jeho typické správania, motivátori i ambície v práci. Robte efektívne výbery, pri ktorých sa nezmýlite.

Prečo zažiť osobnostnú diagnostiku Facet 5

Záruka kvality a odbornosti

Facet 5 je diagnostika špeciálne navrhnutá psychológmi na základe psychologickej teórie osobnosti Big 5. Neustále sa inovuje a vyvýja nové nástroje už 30 rokov.

Praktické a zrozumiteľné výstupy

Všetky výstupy Facet 5 sú písané bežnou rečou a v jasnom systéme, preto s ľahkosťou pomáhajú riešiť medziľudské problémy v business prostredí u manažérov i v tímoch.

Prispôsobiteľná vašim požiadavkám

Rozsah a forma výstupov sa prispôsobí vašim konkrétnym potrebám. Zvoľte si výstup, ktorý trefne zodpovie na vaše otázky.

Dostupná v 34 jazykoch

Diagnostika Facet 5 je preložená a normovaná v 34 jazykoch. Využívajú ju spoločnosti na každom kontinete, preto je to efektívny nástroj pre riešenie problémov v medzinárodnom i lokálnom prostredí.

Vyžiadať cenovú ponuku

Chcete vedieť viac alebo máte záujem o cenovú ponuku? Napíšte na
simona@elevatin.sk alebo vyplňte kontaktný formulár nižšie.

Simona Socratousová
Soft Skills Trainer & Learning Consultant

0