Referencie

Čo o nás povedali?

„S elevatin sme robili workshopy pre našich manažérov. Veľmi oceňujem interaktivitu a profesionalitu školení, prínos nového pohľadu a podanie praktických informácii ľudskou rečou. Na spolupráci so Simonou si cením celkový pohľad na našu situáciu a odporučenie ďalších strategických krokov.“
PhDr. Silvia Kovaľová, PhD., Námestník riaditeľa OOS, ŠNOP

„Vie, o čom hovorí, vedie nás k dialógu a praktickému cvičeniu, zohľadňuje reálne situácie“
účastník kurzu efektívna spätná väzba
„Oceňujem rýchlosť reakcií a flexibilitu – obohatenie o vedomosti/skúsenosti z okrajových tém“
účastník kurzu efektívna spätná väzba
„Všetci účastníci boli workshopom nadšení, preto sme so Simonou pripravili aj ďalšie dva workshopy o empatii a o spätnej väzbe. Osobne na Simone veľmi pozitívne hodnotím jej profesionalitu, svedomitú prípravu workshopov aj materiálov, komunikáciu pred, počas aj po workshope. Pri vedení workshopov oceňujem jej odbornosť, priateľskosť, prezentačné zručnosti, rozmanitosť použitých metód a techník neformálneho vzdelávania, empatický prístup a snahu neustále na sebe pracovať.“
Janka Daďová, Projektový koordinátor
„Oceňujem Simoninu otvorenú povahu, milé vystupovanie a úsmev. Nemala som problém sa otvoriť
a hovoriť o osobných veciach a pocitoch“

účastník kurzu efektívna spätná väzba
„Na Simone oceňujem pozitívny postoj, prednes, zrozumiteľnosť, odbornosť, rozhľadenosť “účastníčka kurzu Ako robiť rozhodnutia s ľahkosťou (Problem Solving)
„Páčil sa mi priezer rôznymi metódami a spôsobmi, ktorými Simota dopĺňala materiály a všetko to boli veci využiteľné v praxi“
účastník kurzu efektívna spätná väzba
„Na školení boli ponúknuté a odmoderované dosť dobré modelové situácie z IT oblasti. Oceňujem prispôsobenie školenia potrebám vo firme.“
účastník kurzu Komunikácia s klientom pre IT developerov

Klienti

coty-logo
ref7
pixel
ref1
ref3
ref2
ref4
loga-klienti-na-web
vacuumlbs klient logo

Vyžiadať cenovú ponuku

Chcete vedieť viac alebo máte záujem o cenovú ponuku? Napíšte na
simona@elevatin.sk alebo vyplňte kontaktný formulár nižšie.

Simona Socratousová
Soft Skills Trainer & Learning Consultant

0