Aby sa školenia nemíňali účinkom, použite Blended Learning

09. mája 2019

Aby sa školenia nemíňali účinkom, použite blended learning

Či ste malá firma alebo rozvinutá, veľká spoločnosť, stretávate sa s nutnosťou previesť svojich zamestnancov určitými školeniami. Keďže mnohé z nich sú povinné, vyplývajúce zo zákona, tak vám vlastne ani nič iné nezostáva. Ak však myslíte ďalej a uvedomujete si, ako veľmi záleží na osobnom rozvoji každého jedného človeka, ktorý pre vás pracuje, získate v školeniach vynikajúci nástroj pre rast a úspech celej vašej spoločnosti.

Čo určite každá spoločnosť rieši, je finančná stránka a časová náročnosť jednotlivých školení. Aj keď ide o investíciu do budúcnosti, ktorá sa následne pozitívne odrazí na výsledkoch, samotná účasť na školení často predstavuje aj niekoľko dní, ktoré už v pracovnom výkone chýbajú.

A sme pri tom, prečo v súčasnosti školenia klasického typu, kde je školiteľ (tréner, prednášajúci) v priamej interakcii so školenými, ustupujú rýchlejšej forme tzv. e-learningov.

   Ne/výhody e-learningov

Priemerná doba e-learningu je okolo 30 minút, počas ktorých zamestnanec ani nevstane zo stoličky, nemusí na školenie dochádzať, a prostredníctvom počítača sa dozvie všetky potrebné informácie. Ich osvojenie preverí spravidla koncový test. Rýchle, vysoko efektívne riešenie. Ktoré má však jedno veľké ALE!

Samotný e-learning totiž na kvalitné vzdelávanie vôbec nestačí. Najmä, keď chceme ľudí učiť praktické zručnosti v oblasti soft skills. Pozrime sa na to z praktického hľadiska. Povedzme, že chcete, aby si vaši vedúci pracovníci osvojili kvalitné poskytovanie spätnej väzby ostatným zamestnancom. Pracovník absolvuje dôkladne pripravený e-learning v danej oblasti. Následne pokračuje vo svojich každodenných povinnostiach, ku ktorým patria samozrejme aj ďalšie e-learningy na iné témy. Za mesiac ho čaká polročné hodnotenie podriadených. A vy ste prekvapený, že z postupov, ktoré si osvojil na e-learningu (veď úspešne zvládol test!), nevie aplikovať ani jeden. Prípadne sa o to aj snaží, výsledok je však nepresvedčivý, je vidieť, že sám si neverí a vlastne ani nevie ako presne postupovať. Prečo je to tak?

Mnohí zo zamestnancov e-learning len „preklikajú“, snažiac sa ušetriť čas a prejdú rovno na test. A ak aj skutočne všetky informácie čítajú, tieto sa  uložia len do krátkodobej pamäte. Už za pár dní, dokonca za pár hodín si človek väčšinou nespomenie na žiadne podrobnosti okrem toho, že o tom asi „niekde niečo čítal“. Získať informácie a vedieť ich aj prakticky využiť, je veľký rozdiel. Preto ak má byť z daného školenia reálny osoh a nové poznatky majú byť skutočne prevedené do praxe, musí byť spojené s hlbším pochopením témy a hlavne s jej praktickým preskúšaním.

Ak teda skutočne chcete vyťažiť z nových informácií maximum a prispieť tak k hodnotnému vzdelávaniu svojich zamestnancov, samotný e-learning stačiť nebude.

   Riešenie menom Blended Learning

Ako teda vyriešite úsporu času, peňazí a zároveň zo vzdelávania urobíte užitočný a praktický nástroj pre rozvoj svojich ľudí?  Riešením je Blended Learning.

Blended Learning je kombinovaná metóda vzdelávania, ktorá plne využíva výhody moderných technologií formou krátkych a interaktívnych e-learningov, prípadne on-line kurzov, a zároveň ich vhodne dopĺňa štandardným školením, resp. workshopom.

Vráťme sa k príkladu poskytovania spätnej väzby – pracovník absolvoval e-learning, t.j. osvojil si teoretické poznatky o tom, ako má efektívna spätná väzba vyzerať a aké postupy sa pri nej využívajú.

Následne sa účastní workshopu, ktorý je vďaka tomu, že sa už nemusí venovať teoretickej časti, neporovnateľne kratší ako klasické školenia. V bezpečnom prostredí, ale na reálnych situáciách sa  naučí nové techniky používať, zistí, ako v tej-ktorej veci postupovať, čo mu funguje, čo nie, aké reakcie môže očakávať a ako ich riešiť. Bonusom navyše je, že sám dostáva spätnú väzbu od školiteľa-odborníka, ktorý ho usmerní, poukáže na ďalšie možnosti a pomôže aj pri zvládaní takých situácií, ktoré samotný e-learning jednoducho obsiahnuť nemôže.

Až tu sa informácie skutočne stávajú pomocníkmi a nositeľmi nových postupov a interaktívnou formou sú prevedené do praxe.

Aké formy Blended Learningov poznáme, konkrétne príklady ich využitia a ako postupovať, ak vaša firma má rozpočet len na e-learingové kurzy, ale chce z nich vyťažiť maximum, sa dočítate v ďalších článkoch.

Svetom efektívneho vzdelávania zamestnancov vás sprevádza

simi

Simona Socratousová

Soft Skills Trainer & Learning Consultant

  

Pozrite sa aj na to, ako konkrétne funguje elevatin™ Blended Learning a čo naň hovoria jeho absolventi.

0