Ako predchádzať konfliktom na pracovisku?

Konflikty sú dar. Nútia nás viac premýšľať a vďaka nim sa veci posúvajú vpred.

Ako predchádzať konfliktom na pracovisku?

Konflikty sú prirodzenou súčasťou nášho života. Aj keď sú stresujúce, často pomôžu nájsť správne riešenie zložitej situácie alebo odhaliť nejaký skrytý problém. Dokonca nám niekedy nastavujú zrkadlo. Ale hlavne – každý konflikt pred nás kladie výzvu a je na nás, ako sa s ňou dokážeme vysporiadať.

Konflikty v práci vedia poukázať na nevyriešené problémy, slabé miesta v rozdelení kompetencií, nesprávnu organizáciu práce, či napätie v medziľudských vzťahoch. Ak je však konfliktov príliš veľa, stávajú sa brzdou pokroku, vytvárajú negatívne ovzdušie a demotivujú k ďalším krokom. Čo teda robiť, aby bolo na pracovisku konfliktov čo najmenej a ak sa aj nejaké vyskytnú, ako ich riešiť konštruktívne? Tu je pár pravidiel, ktoré vám môžu v tomto smere pomôcť:

   Najlepšou cestou je prevencia

Predchádzať problémom je najlepšia cesta k ich riešeniu. Preto je dôležité nastoliť také pracovné prostredie, v ktorom nebude živná pôda pre vznik zbytočných konfliktov. Venujte čas kontrole a identifikácii oblastí, ktoré môžu byť zdrojom potenciálneho konfliktu a rozhodným zásahom ich eliminujete už v začiatkoch. Všímajte si známky napätia, spôsoby komunikácie medzi kolegami a oblasti, kde plnenie pracovných povinností opakovane viazne. Nájdite príčiny a čo najskôr ich odstráňte. Alebo aspoň minimalizujte ich šírenie – skôr, ako vám, aj ostatným, prerastú cez hlavu.

   Stanovte presné pravidlá

Definujte, čo je v zamestnaní prijateľným správaním a čo ním nie je. Pravidlá nech sú jasné a zrozumiteľné, a to ako pri plnení úloh, tak aj pri vzájomnej komunikácii. Určite presnú hierarchiu zodpovednosti a spôsob, akým sa budú nedorozumenia riešiť. Jasne oznámte, čo bude tolerované a čo nie, a informujte o dôsledkoch v prípade porušenia pravidiel. Buďte dôslední v ich dodržiavaní.

   Snažte sa pochopiť motiváciu ľudí

Ani v pracovnom prostredí sa bez empatie nezaobídete. Snažte sa čo najviac pochopiť jednanie spolupracovníkov, odhaliť motívy ich reakcií a porozumieť ich zámerom. Predídete tak mnohým nedorozumeniam. Pomáhajte ľuďom na ceste k úspechu, podporujte talentovaných, ukážte, že sa zaujímate nielen o ich prácu, ale aj o nich samotných. Naučte ich, že môžu hovoriť otvorene nielen o svojich ambíciách a predstavách, ale aj o tom, čo ich trápi. Dosiahnete priateľskejšie a zdravšie ovzdušie,  kolegov, ktorí sa z vlastnej iniciatívy budú podieľať na tom, aby prostredie, v ktorom pracujú, bolo príjemné a bezkonfliktné a problémy budú riešiť hneď v zárodku.

   Riešte situáciu, nie povahu ľudí

Ľudia majú často svoje predstavy o tom, ako by mali ostatní fungovať. Napríklad sú presvedčení, že aj iní by mali byť natoľko zodpovední, aby si svoje povinnosti plnili včas a neodkladali ich na poslednú chvíľu. Pokiaľ takto ich okolie nekoná, začína v nich narastať napätie. A ak je napätia príliš, postupne prerastie do konfliktu.

Uvedomte si, že každý máme inú osobnosť a iné preferencie. Preto aj naše jednanie je rozdielne. Ak pochopíte tento rozdiel, urobíte si jednak jasno v tom, ako fungujete vy sami, a ani sa nebudete snažiť zmeniť osobnosť ľudí okolo seba. Podarí sa vám tak oddeliť ľudí od problému.

Raz som pracovala s manažérom, ktorý bol ten typ, že sa so svojimi myšlienkami, ako rieši problém, nedelil s ostatnými, ale preferoval riešenie osamote vo svojej mysli. Keď problém vyriešil, predložil zamestnancom výsledok a rozdelil úlohy. Nechápal, prečo pracovníci prijímajú jeho závery neochotne a prečo vzniká na pracovisku veľa konflitkov. Neuvedomil si, že zamestnanci sa nedokázali stotožniť s výsledkom, keď sa nemohli podieľať na ceste, ktorá k nemu viedla. Manažéra považovali za autoritatívneho a mysleli si, že on ich považuje za menejcenných. Riešili jeho osobnosť („on je taký a taký…“) a brali si situáciu osobne („pokladá nás za …“). Obe strany zabúdali na to, čo je skutočný problém.

Takýmto situáciám predídete, keď pomôžete ľuďom v tíme spoznať svoju osobnosť a osobnosť ostatných členov v tíme. Konflikty budú vnímané inak a ľudia sa sústredia na riešenie situácie, nie na zmenu osobnosti druhého. Výborný nástroj na sebapoznávanie a poznanie kolegov v tíme je Facet5 – okrem iného vás naučí aj to, ako aspoň do určitej miery ovplyvniť správanie druhej osoby.

   Čo je skutočne dôležité?

Ak už konflikt nastane, nevrhnite sa do neho bezhlavo, ale ani ho neignorujte. Uvedomte si, že niekedy sa vyskytnú problémy, ktoré je možné vyriešiť len konfliktom. Vnímajte ho preto ako signál, že máte pred sebou skutočný problém a postavte sa k nemu ako k príležitosti, nie ako k prekážke. Už len to, že podstatou konfliktu je rozdielnosť názorov, znamená, že ide o obrovskú príležitosť naučiť sa niečo nové, rásť a rozvíjať sa. Máte možnosť vidieť problém z inej strany, zistiť nové informácie, ale aj dozvedieť sa niečo viac o sebe aj o ostatných. Každý konflikt vás môže niečo naučiť.

Život bez konfliktov neexistuje. Nemáme ich radi a je dobre, ak sa nám podarí ich výskyt v našom okolí čo najviac znížiť. Ak už však konflikt nastane, najlepšie čo môžeme je urobiť, je postaviť sa k nemu racionálne a využiť možnosť vyriešiť ho efektívne a s ponaučením do budúcnosti.

Svetom efektívneho vzdelávania zamestnancov vás sprevádza

simi

Simona Socratousová

Soft Skills Trainer & Learning Consultant

  

0