Kde začať, keď chcete budovať learning culture?

Kde začať, keď chcete budovať learning culture

Globalizácia a rýchly rozmach nových technológií mení nielen našu spoločnosť, ale aj jej cestu k ďalšiemu rozvoju. Firmy čelia stále väčším výzvam, menia svoje vízie a smer a potrebujú zamestnancov, ktorí uvažujú rovnakým spôsobom – sú pružní pri akceptovaní vonkajších zmien a rýchli v adaptácii na nové situácie.

Zamestnanci však nemusia byť schopní neustále sa meniace trendy ustáť. Preto je dôležité nastoliť vo firme takú kultúru a systém, kde je vzdelávanie a prijímanie zmien samozrejmosťou a ľudia k zmenám pristupujú pozitívne a s nadšením.

Veľa záleží na tom, v akom prostredí sa zamestnanci pohybujú a či sú na systém zavádzania zmien zvyknutí. V súčasnosti môžeme pracovné prostredia rozdeliť na tie aktívnejšie, kde sa od základu pracuje na vychovávaní a vzdelávaní svojich vlastných ľudí, ktorí sa tak stávajú nositeľmi budúceho pokroku, a tie pasívnejšie, ktoré sa viac spoliehajú na to, že v prípade potreby získajú kandidátov s novou energiou a víziou zvonku.  Aj tie sa však opakovane  dostávajú do situácie, kedy potrebujú, aby prostredie firmy nový smer prijalo čo najefektívnejšie.

   Vychovajte si svojich vlastných ľudí… zo svojich vlastných ľudí

Ak umožníte svojim zamestnancom rásť a rozvíjať sa, neprinesie do vašej firmy potreba rýchlej zmeny napätie, nesúhlas ani nevítanú fluktuáciu. Ľudia ju budú považovať za samozrejmosť.

Je dôležité začať hneď na začiatku – vstupným pohovorom.  Už pri obsadzovaní miest novými uchádzačmi by ste mali myslieť nielen na ich súčasné schopnosti, ale aj na to, či vôbec budú ochotní posúvať sa vo svojom pracovnom živote ďalej. Štandardný postup, pri ktorom sa overuje vzdelanie a dosiahnuté výsledky, v tomto prípade nestačí.

Preto by manažéri, zaoberajúci sa náborom pracovníkov, mali už na vstupných pohovoroch  postaviť svoje otázky tak, aby zistili akým spôsobom kandidát rozmýšľa. Viac ako jeho vzdelanie a minulé úspechy, by ich malo zaujímať, ako sa orientuje (nielen) v pracovných situáciách, či je skôr aktívny typ, ktorý prináša nápady, alebo pasívny, ktorému stačí plniť úlohy. Nielen či je ochotný učiť sa nové veci (mimochodom, nepoznám kandidáta, ktorý by na túto otázku odpovedal nie…), ale hlavne na to, ako si tento proces predstavuje? Je nadšený z možnosti na sebe pracovať a ako konkrétne na sebe pracoval doteraz? Ako prijíma zmeny? Ako prekonáva pochybnosti? Čo urobí, ak nejakú úlohu nevie zvládnuť? Akým spôsobom vníma vzájomnú spoluprácu a čo konkrétne si pod tým predstavuje? atď…

To sú kľúčové informácie, ktoré sa zameriavajú nielen na výsledky, ale v prvom rade na úsilie človeka.  Pretože to v dlhodobom horizonte prinesie výsledky ešte lepšie. Vopred odhaľujú, akým prínosom pre firmu bude v rôznych úspešných aj menej úspešných obdobiach jej existencie.

   Spravte z rozvoja zamestnancov kontinuálny proces

Ak spoločnosť postaví nábor pracovníkov už na začiatku so zreteľom na ich ďalší rozvoj, je dôležité, aby v tomto bode nezaspala, ale cielene a systematicky zahrnula ich vzdelávanie do pracovného procesu. Mala by mať prepracovaný systém vzdelávania, ktorý zahrňuje vzájomné učenie sa a podporu zamestnancov medzi sebou a sofistikovaný proces online aj interaktívnych školení (v súčasnosti je  najmodernejšou a najúčinnejšou metódou Blended-learning).

Samozrejme, nie všetci zamestnanci budú šťastnejší vo firme, ktorej záleží na tom, aby sa neustále rozíjali. Niekomu bude viac vyhovovať, že jeho talent je už ocenený a zaslúžene si drží svoje miesto. Ale investovaním do kontinuálneho vzdelávania a rastu svojich ľudí, si firmy tvoria kvalitný ľudský zdroj – voľné pozície môžu s dôverou obsadzovať ľuďmi z vlastných radov. Výsledkom je rýchlejšia inovácia, pružnejší zamestnanci schopní rýchlej zmeny a tým väčší potenciál pre budúci rast a úspech spoločnosti.

Pokiaľ je príprava a podpora vašich zamestnancov pre budúcnosť plnú zmien jednou z vašich priorít, ozvite sa nám. Radi sa s vami stretneme a pri dobrej káve preberieme, aký typ rozvoja je pre vašu firemnú kultúru najvhodnejší.

Na stretnutie s vami sa teší

simi

Simona Socratousová

Soft Skills Trainer & Learning Consultant

  

0